Na úvod » Vše o nákupu » Záruka

Záruka

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující spotřebitel mají nárok na 2 letou záruční dobu na nákup nového zboží na propom.cz, pokud není uvedeno u konkrétního produktu jinak. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

  • Záruční doba běží od převzetí zboží.
  • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
  • Dojde-li k výměně zboží za nové začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží.
  • Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.

Záruční list

  • Spolu se zbožím vám bude doručena faktura, která slouž jako záruční list.